اهداف پروژه

 1. برداشتن گامی بزرگ در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری و جهاد اقتصادی
 2. توضیح : هم اکنون صنعت بازی سازی در جهان به یکی از صنایع بسیار سود آور تبدیل شده به طوری که به سرعت از معیارهای اقتصادی صنایع فیلم سازی و انیمیشن گذشته و به یکی از اقتصادی ترین صنایع دنیا تبدیل گشته است .
 3. برداشتن گامی بزرگ جهت نزدیک کردن تولیدات داخلی به بازارهای جهانی
 4. ایجاد سدی جدی در برابر تهاجم فرهنگی
 5. تسهیل حرکت جامعه به سمت ایجاد دولت الکترونیک
 6. ایجاد بستری مناسب برای جامعه الکترونیک و شهر الکترونیک
 7. تولید بازی سه بعدی در بستری مناسب با تکنولوژی بسیار پیشرفته
 8. تولید نیرومند ترین سیستم آموزش الکترونیک در خاورمیانه
 9. انجام بزرگترین پروژه گیم و آموزشهای الکترونیک کشور
 10. پیشرو شدن استان فارس در تولید محتوای دیجیتال و بازی های آموزشی
 11. گسترش زیرساخت های تکنیکی و تکنولوژیکی در زمینه فن آوری اطلاعات در استان فارس
 12. جذب بودجه های فرهنگی و تولید بازی های رایانه ای کشور در استان 
 13. ارتقاء قابل توجه صنعت فارس در زمینه صنایع دیجیتال
 14. بهره مندی اقشار کم درآمد و دهک پایین جامعه از محصولات آموزشی با کیفیت بالا
 15. آماده سازی نسل جدید برای شهروندی الکترونیک و ورود به عصر دیجیتال
 16. تربیت نیروهای متخصص در استان
 17. ایجاد اشتغال مناسب و با دوام و هماهنگی با برنامه های دولت دهم در خصوص ایجاد اشتغال
 18. حرکت به سوی تولید بازی هایی با معیار های جهانی و ایجاد بستری مناسب جهت صادرات این محصول
 19. تبدیل استان فارس به یکی از قطب های بازی سازی ایران
 20. تعلیم دادن والدین مربیان و مدیران در زمینه های بهداشتی و درمانی و بوجود آوردن جامعه ای آگاه در برابر مسائل و مشکلات و راهکارهای بهداشتی
 21. آموزش کودکان در زمینه های بهداشتی به صورت آگاهانه و نا آگاهانه
 22. انجام بعضی از تست های روانشناسی و بهداشتی به صورت اتوماتیک از طریق بازی و جمع آوری اطلاعات  آماری به صورت گسترده ( بطور مثال می توان تست سنجش بینایی را به کمک بازی انجام داد و کودکان مشکوک به تنبلی چشم را مشخص نمود)
 23. ایجاد جامعه آماری و خودکار بسیار بزرگ از کودکان ، والدین ، مربیان و مدیران
 24. ادغام آمارها و اطلاعات جغرافیایی و اتخاذ استراتژی های بهتر و نیرومند تر در خصوص آموزش و مقابله با خطرات بهداشتی
 25. آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان
 26. گسترش هنرهای اسلامی دیجیتال و درهم آمیزی تکنولوژی های جدید با هنر های اسلامی ایرانی
 27. تربیت کودکان در برابر خطرات غیر مترقبه و روش های همکاری  در زمان بروز چنین مشکلاتی و آموزش والدین، مربیان و مدیران
 28. شناسایی مناطقی که در زمینه های آمادگی در برابر حوادث طبیعی ضعف و یا توانایی بیشتر دارند در جهت اتخاذ استراتژی های بهتر در این زمینه
 29. تست روش های آموزشی فعلی و شناخت نقاط قوت و ضعف این روش ها در زمینه آمادگی در برابر حوادث طبیعی
 30. گسترش موثر روحیه فداکاری و کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی و گسترش بسیار موثر تفکرات بشر دوستانه
 31. ایجاد تنفردرونی در کودکان از مواد مخدر و دخانی
 32. آموزش مناسب به کودکان برای محافظت بیشتر آنها در برابر دام های مواد مخدر در آینده
 33. کاهش تلفات کودکان در تصادفات جاده ای و خیابانی
 34. کمک در مدیریت مراکز آموزشی
 35. ایجاد تحول و بهبود سیستم های آموزشی
 36. ایجاد جامعه های آماری  وسیعی  از کودکان ، والدین ، مربیان ، مدیران ، مراکز آموزشی ، جهت سنجش میزان تاثیر آموزش های معمول انجام شده