کهکشان الکترونیک
E-GALAXY

 

شبیه ساز تصاویر MRI
Lumify App-based ultrasound

این شبیه ساز با قابلیت شبیه سازی بلا درنگ تصاویر مغزی ام ار ای عمل می کند .


ادامه مطلب

Download the app

 

شبیه ساز رادیو تراپی

Download the app

 

شبیه ساز کولونوسکوپی


سیستم توزیع اتوماتیک دارو های مایع
Lumify App-based ultrasound