دانسته ها ، مهارت ها و توانایی ها

از آن جهت که این تیم اولین تولید کننده و ناشر گیم در جنوب کشور بوده و تجربه بالایی در تولید بازی های آموزشی جدید و ایجاد ارتباط بین تیم های تولید کننده  محتوی قوی ( بدون توانایی در درک مفاهیم دیجیتال ) و تیم های تولید بازی های رایانه ای ( بدون توانایی درک مفاهیم پیشرفته تربیتی و آموزشی ) بوده است توانایی مناسبی در این زمینه دارد و تجربیات پیشین این تیم در خصوص بازی های رایانه ای و به خصوص تسلط مدیر تیم این تیم، احتمال رسیدن به موفقیت را بیش از پیش افزایش می دهد از سویی تمام نهاد هایی که تا کنون اعلام آمادگی برای حمايت را نموده اند تعهد هر گونه همکاری را در این طرح بزرگ ملی داده اند که این خود پشتوانه بزرگی از لحاظ علمی و فنی برای تیم و پروژه فراهم آورده که احتمال شکست در این پروژه را به حداقل می رساند .