تیم های حاضر در پروژه

  1. تیم پژوهش و فناوری

  2. تیم تولید محتوای خارجی ( نمایندگان رسمی  حامیان طرح که  محتوای بخش های مختلف بازی را تامین می نمایند )

  3. تیم تولید کننده سناریو شامل  طراحان بازی و طراحان سطوح بازی

  4. تیم تحلیل نرم افزار های کاربردی پروژه

  5. تیم گرافیکی طرح ( شامل تیم انیمیشن ، طراحان کاراکتر ، طراحان فضا ها ، سه بعدی سازان )

  6. تیم برنامه نویسی بازی

  7. تیم برنامه نویسی .net  پروژه ( شامل تیم برنامه نویسی کلینت و تیم برنامه نویسی سرور ها )

  8. تیم تست پروژه

  9. تیم سخت افزاری و بسته بندی

  10. تیم پشتیبانی و آموزش