انیمشن تعاملی شنگول و منگول


مقدمه و تاریخچه :

با توجه به تجربه بالای این شرکت طرحی برای آموزش شهروندی به کودکان با سرمایه گذاری شرکت شروع شد که پس از کار مراحل مختلفی از آن نیز آماده شد .

ایده این کار نیز از مدیر اجرایی شرکت آقای منصوری بود سپس آقای تیمی شامل نویسندگان ادبیات کودک تشکیل شدند و داستانی  با استفاده از المان های جهانی و به روز  ادبیات کودک برای این انیمیشن تعاملی طراحی کردند که طی آن باید کاربر می توانست مفاهیم مورد نظر را دریافت نماید .

داستان از آنجا شروع می شود که شنگول منگول ، حبّه انگور و مامان بزی در  آپارتمانی در شهر زندگی می کنند .

در این زندگی بچه ها در قالب کارهای درست این خانواده مخصوصا مامان بزی و کارهای اشتباه آقا گرگه رو ببینند یا یاد بگیرند .

این محصول پروانه های لازم را گرفته و هنوز منتشر نشده است .

باید به کودکان به عنوان تاثیرپذیرترین قشرجامعه توجهی خاص شود.

در این راستا شرکت دانش بنیان کهکشان الکترونیک که در زمینه تولیدات محصولات با فن آوری پیشرفته ابزارهایی که بیشتر آنها از موارد تحریم ایران است  سابقه ای طولانی داشته و هم اکنون مورد حمایت چندین دانشگاه و وزارت خانه و سازمان های جهانی می باشد. دونمونه از ابزارهای مورد توجه این گروه انیمیشن وبازی های رایانه ای است.این مجموعه با پیوند این دو مفهوم برای اولین بار در ایران اقدام به تولید محصولی فرهنگی با عنوان انیمیشن تعاملی نمود.ازآن جهت که توجه به سبک زندگی اسلامی- ایران وظیفه شرعی هر تولید کننده محصولات فرهنگی کشور است.ما نیز داستان ایرانی شنگول ومنگول را ملاک قرار دادیم وبا استفاده از تغییر در داستان اصلی، شنگول ومنگول ،حبه ی انگور وخانم بزی را به عنوان یک خانواده شهری در آپارتمان ساکن نمودیم ودیگر شخصیت ها نیز به آن افزوده شده اند.