بازدید معاونت محترم غذا و داروی وزارتخانه از دستگاه هوشمند توزیع متادون


جناب آقای دکتر دیناروند از دستگاه هوشمند توزیع متادون تولیدی این شرکت دیدن نمود

جناب آقای  دکتر دیناروند معاون محترم غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به همراه جناب آقای  دکتر نیک نهاد معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دستگاه هوشمند توزیع متادون تولیدی این شرکت دیدن نموده و جناب آقای دکتر درستی در خصوص توانایی های سیستم تولیدی توضیحاتی به ایشان ارائه نمود که با استقبال زیاد معاون وزیر و تشویق ایشان همراه بود . در این بازدید جناب آقای دکتر دیناروند   از کیفیت محصول نهایی اظهار رضایت نموند .