مراسم رونمایی شبیه ساز کولونوسکپی


پیشرفته ترین شبیه ساز کشور با حضور معاون وزیر بهداشت در شیراز رو نمایی شد

با تلاش خستگی ناپذیر گروه بزرگی از متخصصان این کشور یکی از مشکلترین شبیه ساز های آموزش پزشکی ( شبیه ساز کولونوسکوپی ) توسط شرکت کهکشان الکترونیک در روز 3 دی ماه نود و چهار توسط معاونت محترم پژوهش وزارت بهداشت جناب آقای دکتر ملک زاده رونمایی شد
لازم به ذکر است با تولید این فن آوری طیف بزرگی از شبیه ساز ها در این مجموعه قابل تولید شد
هسته مرکزی تولید این محصول در هفته منتهی به رونمایی تقریبا 24 ساعته کار میکرند ، از جمله همکاران این طرح می توان به حضور جناب آقای دکتر باقری لنکرانی (وزیر سابق بهداشت ) اشاره نمود .
تا پیش از این، این محصول گرانقیمت ازموارد تحریم کشور عزیزمان بوده و رقبای اصلی آن نیز پتنت هایشان در اسرائیل ثبت شده که حتی پس از تحریم نیزبه ایران فروخته نمی شد . هم اکنون تولید شبیه ساز های آموزش پزشکی در ایران در انحصار کهکشان الکترونیک بوده و بخشی از طرح تحول آموزش پزشکی وزارت بهداشت است