دیگر تکنولوژیهای Mhealth

انگیزه ی Mhealth

سلامت سیار یک جنبه از ehealth است که محدودیت های چگونگی کسب، انتقال، ذخیره سازی، تهیه و امنیت اطلاعات پردازش شده و خام را برای دستیابی به نتایج معنادار را از بین می برد. Mhealth این توانایی را برای افراد دور فراهم می کند تا در ماتریس ارزشی مراقبت پزشکی شرکت کنند، که در گذشته ممکن نبود. مشارکت تنها شامل مصرف خدمات مراقبتهای پزشکی نیست. در بسیاری از موارد مصرف کنندگان دور شرکت کنندگانی ارزشمند برای جمع آوری اطلاعات درباره ی بیماری یا سلامت عموم مانند آلودگی، داروها و خشونت هستند.

انگیزه ی پیشرفت گسترش مبحث Mhealth از دو عامل نشأت می گیرد اولین فاکتور شامل محدودیت های بی شمار سیستم های مراقب پزشکی برای گسترش ملت ها است. این محدودیت ها شامل رشد بالای جمعیت، شیوع بالای بیماری طفل داخل رحم، نیروی کار پایین برای مراقبت های پزشکی، افزایش ساکنین روستایی، محدودیت منابع مالی برای حمایت از مراقبت های پزشکی سازمانی و سیستم های اطلاعاتی پزشکی است. دومین عامل افزایش نفوذ تلفن موبایل در کشورهای در حال توسعه به بخش های وسیع نیروی بهداشت و درمان، و هم چنین جمعیت کل کشور است. با دسترسی وسیع تلفن های موبایل در تمام بخش های یک کشور، شامل مناطق روستایی، پتانسیل کاهش اطلاعات و مبالغ (هزینه های) معامله به ازای دریافت بهداشت و درمان بهبود می یابد.

ترکیب این دو عامل این بحث را پیش می آورد که چگونه دسترسی بیشتر به تکنولوژی تلفن موبایل می تواند برای تشکیل فشارهای متعددی که سیستم های بهداشت و درمان کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند به کار می رود. هر دو عامل در اینجا بحث شده اند.

بهداشت و درمان و Mhealth در کشورهایی با حقوق متوسط و پایین

کشورهای با حقوق متوسط و به خصوص با درآمد پایین با محدودیت های زیادی در سیستم بهداشت و درمان فرد مواجه اند. این کشورها با فقدان شدید منابع فیزیکی و انسانی و هم چنین گستره ای از بیماریها، فقر شدید، و نرخ رشد جمعیت بالا روبرو هستند. علاوه بر این، دسترسی به بهدات و درمان در تمام سطوح جامعه در این کشورها کلاً پایین است.

بر طبق سازمان سلامت جهانی (WHO) که در ژوئن 2011 گزارش داد، کشورهایی با درآمد بالا میزان فعالیت Mhealth بالاتری را نسبت به کشورهایی با درآمد پایین نشان داده اند (در مورد ehelth نیز همین گونه است). کشورهای منطقه ی اروپا فعال ترین و منطقه ی آفریقا غیر فعال ترین هستند. یافته های گزارش WHO شامل این است که Mhealth به ساده ترین شکل در فرایندها و خدماتی که قبلاً از ارتباط کمالی از طریق شبکه های تلفنی مرسوم استفاده می شد مشارکت می کند گزارش حاصل مدل تحقیقی Mhealth توسط محققان در مرکز سازمان برای سلامت جهانی در رشد اقتصادی، دانشگاه کلمبیا طراحی شد.

WHO نقصی بزرگ را در نیروی کار بهداشت و درمان جهانی بیان می داردکه از کمبود بحرانی نیروی کار بهداشت و درمان در 57 کشور- که اکثر آنها به عنوان کشور در حال توسعه در نظر گرفته می شوند- و نقص جهانی در 4/2 میلیون دکتر، پرستار و ماما است. WHO در مطالعه ی نیروی کار بهداشت و درمان در 12 کشور آفریقای تراکم متوسط پزشکان، پرستاران و ماما هر 1000 نفر جمعیت 64/0 دست یافت. تراکم این استاندارد چهار برابر بیشتر از ایالات متحده 6/2 است.

میزان بیماری در کشورهایی با حقوق متوسط و پایین بسیار بیشتر از کشورهایی با حقوق بالاست. میزان بیماری، اندازه گیری شده در disbility adjnsteal life year (DALY) که به عنوان سنجشی از شکاف (فاصله) میان سلامت کنونی و موقعیت ایده آلی که هر فرد در دوران پیری دارد، بدون بیماری و ناتوانی، در آفریقا 5 برابر بیشتر از کشورهایی با درآمد بالا بوده علاوه بر این، کشورهایی با درآمد متوسط و پایین هم با میزان بالای فقر شدید و هم شیوع تصاعدی بیماریهای مزمن، مانند دیابت و بیماریهای قلبی مواجه هستند، که ناشی از رفاه نسبی تازه بوجود آمده است.

با در نظر گیری فقر بنیادی و منابع انسانی پایین، WHO بیان می دارد که نیروی کار بهداشت و درمان در مناطق جنوبی بیابان سحرای آفریقا تا میزان% 40 افزایش می یابد تا به اهداف رشد سلامت بین المللی مانند مسائلی که اعلامیه هزارمین سال (Millemium Dealaration) بیان شده دست یابد.

WHO، با توجه به شرایط بهداشت و درمان که مناطق جنوبی بیابان سحرای آفریقا، بیان می دارد؛ که مشکل به حدی جدی است که در بسیاری شرایط ظرفیتهای انسانی کافی نیستند تا از سرمایه های اساسی اضافی جذب، گسترش و به صورت کارآمد استفاده شوند که برای بهبود سلامت در این کشورها لازم هستند. تکنولوژی موبایل ظهوری سریع و جدید در ملت هایی با درآمد متوسط و پایین داشته است. در حالی که در زمینه ی Mhealth، تکنولوژی موبایل اغلب به تکنولوژی تلفن همراه بر می گردد، و در دیگر تکنولوژیها به این ملت برای تسهیل بهداشت و درمان نیز در اینجا بحث می شود.

 

سلامت و پیشرفت

ارتباط میان سلامت پیشرفت در میان سه هدف از اهداف پیشرفت هزارمین سال (Millemium Dealaration) (MDGS) یافت می شود، که در اعلامیه ی هزار ساله ملت های متحد در سال 2000 گنجانده شده. MDGS که مشخصاً سلامت را در نظر می گیرد شامل کاهش مرگ و میر کودکان با افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم مبارزه با HIV و ایدز، مالاریا و دیگر بیماریها جهت بهبود سلامت مادران است. گزارش پیشرفت در سال 2006 نشان می دهد که ایمنی دوران کودکی و فراغت از زایمان با سرپرستان تولد ماهر در حال افزایش است، در حالی که بسیاری از مناطق در حال مبارزه برای کاهش شیوع بیماریهای ناشی از فقر شامل مالاریا، HIV و ایدز و سل هستند.

بهداشت و درمان در Mhealth در کشورهای توسعه یافته

در کشورهای توسعه یافته، سیستم های بهداشت و درمان سیاست ها و اهداف متعددی در ارتباط با اهداف مراقبت های بهداشتی فردی و اجتماعی دارند. در ایالت متحده و ملت های متحد بسیاری بیماران و مصرف کنندگان از تلفن های همراه و تبلت های خود برای دستیابی به اهداف سلامت و جستجوی خدمات بهداشت و درمان استفاده می کنند. همزمان میزان مصرف Mhealth در سالهای اخیر عمدتاً افزایش یافته است.

پزشکان، پرستاران از وسایل سیار برای دستیابی به اطلاعات بیمار و دیگر پایگاه های اطلاعاتی و منابع استفاده می کنند.

تکنولوژی و بازار

عملکردهای اصلی SMS (پیامک) و ارتباط صوتی در لحظه به عنوان ستون اصلی و رایجترین کاربرد تکنولوژی تلفن همراه عمل می کنند. جذبه ی تکنولوژی ارتباط سیار این است که به ارتباط جنبش می بخشد که به فرد اجازه می دهد که با یکدیگر بدون توجه به زمان و مکان متصل گردد. این مسئله برای کادر مناطق دور سودمند است هنگامی که تلفن موبایل، و ساختارهای بی سیم این شرایط را فراهم آورد که به افراد بیشتری سریعتر دست یابیم در نتیجه این پیشرفت های تکنولوژیک ظرفیت برای دستیابی بهتر به اطلاعات و ارتباط دو سویه در هنگام نیاز قابل دسترس تر شده است.

تلفن های همراه (موبایل)

تعداد مشترکان جهانی تلفن همراه در 2007، 1/3 از 6/6 بیلیون جمعیت جهانی (%47) تخمین زده شد. این میزان انتظار می رود که تا سال 2012 به 5/4 یا 7/64% نرخ نفوذ و موبایل برسد. بیشترین رشد در آسیا، خاورمیانه و آفریقا پیش بینی شده است. در بسیاری از کشورها، مشترکان تلفن همراه از میزان ثابت خط های تلفن می گذرد، این به خصوص در کشورهای در حال توسعه صدق می کند. در کل جهان، 1/4 بیلیون تلفن همراه مورد استفاده در دسامر 2008 است. در حالی که نرخ نفوذ تلفن همراه در حال افزایش است، رشد درون این کشورها در کل به طور مساوی نیست. در هند، برای مثال، هنگامی که نرخ نفوذ موبایل مشخصاً بالا رفته است بیشترین رشد در مناطق شهرنشین یافت شده است. میزان نفوذ موبایل در سپتامبر 2008 %26 در مناطق شهری در حالی که این میزان در مناطق روستایی تنها%4/9 است همزمان میزان متوسط در هند 2/28% بوده در حالی که تلفن های همراه ممکن است پتانسیل لازم برای فراهم کردن دستیابی بیشتر به بهداشت و درمان را برای بخش برگزاری از جمعیت فراهم آورند، مطمئناً تساوی حقوق درون کشور باید در نظر گرفته شود.

تلفن های همراه در حال گسترشند زیرا نرخ رشد تکنولوژی موبایل در حال کاهش است و مردم به صورت متوسط در ملت هایی با درآمد متوسط و پایین ثروتمندتر شده اند. فروشندگانی مانند نوکیا در حال گسترش تکنولوژیهای ساختاری ارزان تر (CDMA) و تلفن های ارزان تر (زیر 100-50 دلار)، مانند تلفن Sun,s Java هستند هزینه های مصرف غیر خوراکی در بسیاری از مناطق جهان در حال افزایش است، در آمد افزایش می یابد، باعث افزایش سریع در صرف هزینه جهت تکنولوژی جدید مانند تلفن های همراه می شود در هند، برای مثال مصرف کنندگان ثروتمند تر و در حال ثروتمند تر شدن هستند مصرف کنندگان هزینه های خود را از لازم به احتیاطی تغییر داده اند برای مثال به طور متوسط، %56 کاهش می یابد. لازم به ذکر است که سهم کلی مصرف کاهش یافته است، مصرف کلی غذا و نوشیدنی ها به %82 افزایش یافته است و از سال 1985 تا 2005، در حالی که مصرف سرانه ی غذا و نوشیدنیها به %24 افزایش یافته است مصرف کنندگان هندی ثرتمندتر شده اند و میزان بیشتری را با توانایی بالاتری صرف تکنولوژیهای جدید می کنند.

تلفن های هوشمند

تلفن های همراه پیشرفته تر پتانسیل را برای ارسال بهداشت و درمان (مراقبت های لازم) بیشتر فراهم می آورد. تکنولوژی های تلفن هوشمند در دسترس بسیاری از پزشکان و دیگر کارکنان بهداشت و درمان در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین است. در حال حاضر، گسترش تکنولوژیهای تلفن هوشمند راه را برای پروژه های Mhealth مانند حمایت از تشخیص بر اساس تکنولوژی، تشخیص از راه دور، پزشکی از راه دور، چرخیدن در Web، هدایت GPS، دسترسی به اطلاعات شبکه ای بیمار، نظارت بر بیمار پس از معاینه، و عدم تمرکز سیستم های اطلاعاتی مدیریت بهداشت (HMIS) است. با افزایش درک تکنولوژی تلفن هوشمند در زمینه ی پزشکی در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، شایان ذکر است که ظرفیت های تلفن های هوشمند در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین هنوز به پیچیدگی های این سیستم ها در کشورهایی با درآمد بالا دست نیافته اند. ساختاری که فرد را قادر به جستجو در web، هدایت GPS، ایمیل از طریق تلفن های هوشمند کند در بسیاری از کشورها با درآمد متوسط و پایین هنوز به خوبی گسترش نیافته است. افزایش دسترسی و کارآمدی در سیستم های صوتی و انتقال اطلاعات علاوه بر رشد سریع ساختارهای بی سیم احتمالاً رشد سیستم های سلامت سیار و خدمات در سراسر جهان را تسریع می بخشد.

دیگر تکنولوژیهای Mhealth

علاوه بر تلفن های همراه، لب تاپ های بی سیم، و برنامه های کاربردی مرتبط به سلامت در حال حاضر در حال گسترش، آزمایش، و برای استفاده در زمینه ی Mhealth مشخص می شوند. بسیاری از این تکنولوژیها، علاوه بر این که در ملت های با درآمد متوسط و پایین کاربرد دارند در حال گسترش در کشورهایی با درآمد بالا نیز هستند اگرچه با حمایت های وسیع برای نرم افزار آزاد (FOSS)، برنامه های کاربردی در حال آماده سازی و تاخت و تاز در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین هستند.