برنامه های کاربردی Mhealth

برنامه های کاربردی در زمینه ی Mhealth

در حالی که برنامه های دیگری هم وجود دارند، بنیاد UN و گزارش بنیاد Vodafon برنامه های کاربردی را به 6 طبقه در زمینه ی Mhealth تقسیم می کند.

  • آموزش و آگاهی
  • خط تلفن
  • حمایت تشخیص و درمانی
  • ارتباط ما و آموزش برای کارکنان بهداشت و درمان
  • پیگیری شیوع اپیدمیک و بیماری
  • نظارت از راه دور
  • جمع آوری اطلاعات از راه دور

هر طبقه به مانند پروژه ای خاص بحث خواهد شد.

آموزش و آگاهی

برنامه های آموزشی و آگاهی در زمینه ی Mhealth اساساً درباره ی گسترش اطلاعات جمعی از منبع به گیرنده از طریق خدمات پیام کوتاه (SMS) است.

در برنامه های کاربردی آموزش و آگاهی، پیام های SMS مستقیماً به کار برای تلفن فرستاده می شود تا اطلاعاتی درباره ی موضوعات مختلف، شامل آزمایش و روش های درمان، دسترسی به خدمات سلامت، و مدیریت بیماری را در اختیارشان قرار دهند. Smsها مزایایی نظیر راحتی نسبی، محرمانگی برای بیماران در محیط هایی که بیماری (به خصوص HIV/AIDS) اغلب ممنوع هستند را فراهم می آورد. علاوه بر این، smsها مسیرهایی را برای دسترسی به مکان های دور- مانند مناطق روستایی، که ممکن است دسترسی محدودی به اطلاعات سلامت جمعی و تحصیل، کلینیک های سلامت و کمبود کارکنان بهداشت و درمان فراهم می کند.

خط تلفن

خط شامل عموماً شامل شماره تلفن خاصی که هر فردی قادر است که تماس بگیرد و به گروهی از خدمات پزشکی دسترسی داشته باشد این شامل مشاوره های تلفنی توصیه، انتقاد از خدمات، اطلاعات درباره ی تسهیلات، داروها، ابزار، کلینیک های سلامت سیار است حمایت تشخیص و درمانی، ارتباط و آموزش برای کارکنان بهداشت و درمان

سیستم های حمایت تشخیص و درمانی اساساً به این منظور طراحی شده اند توصیه ای به کارکنان بهداشت و درمان در مناطق دوم درباره ی تشخیص و درمان بیماران ارائه می دهند هنگامی که برخی از پروژه ها ممکن است برنامه های کاربردی تلفن همراه- مانند سیستم شاخه ای تصمیم گیری پزشکی قدم به قدم را برای کمک به تشخیص کار بهداشت و درمان ارائه دهند، دیگر پروژه ها تشخیص مستقیم را در اختیار خود بیماران قرار می دهند در این موارد، پزشکی از راه دور، بیماران از یک زخم یا بیماری عکسبرداری می کنند و تشخیص پزشک از راه دور به آنها کمک می کند تا مشکل پزشکی شان حل گردد. هم پروژه های حمایت از تشخیص و همدرمان در تلاشند تا هزینه و زمانلازم برای سفر بیماران در مناطق دور را کاهش دهد.

پروژه های Mhealth درون ارتباط و آموزش برای کارکنان بهداشت و درمان شامل اتصال کارکنان به منابع اطلاعاتی از طریق تلفن موبایل است. این شامل اتصال کارکنان به دیگر کارکنان، موسسات پزشکی، وزارت های هداشت، یا دیگر مکانهای اطلاعات پزشکی است. این پروژه ها دانش در میان کارکنان بهداشت و درمان و گسترش نتایج بیمار از طریق برنامه هایی چون فرآیندهای مراجعه بیمار است.

نظارت بر بیماری، جمع اطلاعات از راه دور، پیگیری شیوع اپیدمیک

پروژه های موجود در این بخش جهت استفاده از تلفن های همراه برای جمع آوری و انتقال سریع، ارزان و نسبتاً کارآمد اطلاعات است که اطلاعات با در نظر گیری مکان و سطوح خاص بیماریها (مانند مالاریا، HIV/AIDS، TB، آنفولانزای مرغی) می تواند به سیستم های پزشکی یا وزارت های بهداشت یا دیگر سازمان برای شناسایی شیوع و منابع پزشکی با اهداف بهتر به مکانهای نیازمند کمک کند. این پروژه ها خصوصاً در طول موارد اورژانس، برای شناسایی اینکه کجا بیشترین نیاز پزشکی درون کشور وجود دارد مفید است.

سیاستمداران و ارائه دهندگان سلامت در سطح ملی، ناحیه ای و جامعه به اطلاعاتی دقیق برای اندازه گیری کارآمدی سیاست و برنامه های موجود و شکل دهی برنامه های جدید نیاز دارند. در جهان رو به توسعه، زمینه ی جمع آوری اطلاعات مخصوصاً مشکل است زیرا بسیاری از بخش های جمعیت به ندرت قادر به مواجعه به بیمارستان، هستند به خصوص هنگامی که بیماری شدید دارند.

کمبود اطلاعات بیمار محیطی دشوار را بوجود می آورد که سیاستمداران می توانند تصمیم بگیرند که کجا و چگونه منابعشان (گاهی محدود) را صرف کنند. هنگامی که برخی از نرم افزارها در این زمینه خاص منطقه یا مبحثی خاص هستند، بقیه ی نرم افزارها می توانند با هر مصرف جمع آوری اطلاعات سازگار شوند.