برخی تکنولوژیهای Mhealth

  • ابزارهای نظارت بر بیمار
  • پزشکی از راه دور/ ابزارهای مراقبت از راه دور
  • پخش کننده های mp3 (mp3 players) برای mlearning
  • کامپیوترهای لپ تاپ
  • کامپیوترهای کوچک
  • نرم افزار جمع آوری اطلاعات
  • تکنولوژی سیستم اجرای موبایل

تکنولوژی سیستم اجرای ابزار (وسیله ی) سیار

تکنولوژیهای مرتبط به سیستم های اجرایی که سخت افزار سیار را هنگام حفظ محرمیت (محرمانه بودن)، امانت، و در دسترس بودن را هماهنگ می کند اینمسئله، اتخاذ بیشتر تکنولوژیها و خدمات Mhealth را با بهره برداری از ابزارهای سیار چندمنظوره مانند تبلت های کامپیوتری و تلفن های هوشمند گسترش میدهند. ابزارهای مشتمل در این گروه شامل ipadهای اپل 1و 2 و xoom موتور u است. سیستم های اجرایی که این گروه از ابزارها را هدایت می کنند شامل اندروید google، Apple,s iphoneos، موبایل میکروسافت ویندوز، نوکیا سیمببOS و Rim,s Blackbcrry است.

سیستم های اجرایی باید سریع باشند تا تعادل و تحویل سطح خاصی از خدمات را برای یک برنامه ی کاربردی یا کاربرنهایی فراهم آورند، در حالی که همزمان مکان صحیح، مصرف برق و وضعیت ایمنی را نشان می دهند. با پیشرفت در ظرفیت هایی چون صوت، ویدئو و شبکه و همدستی این ابزارها در وسایل سیار، مزایای قابل توجهی در تحویل مراقبتهای پزشکی فراهم می آورد. تکنولوژیهای حساس جدید مانند ویدئو HD و قابلیت های شنیداری، شتاب سنج ها، GPS، ردیاب های نور محدود، فشارسنج ها و ژیروسکوپ ها، روش های توصیف و مطالعه ی موارد نزدیک به بیمار یا مصرف کننده ی خدمات مراقبت های پزشکی را افزایش می دهد. این می تواند شامل تشخیص، آموزش، معالجه و نظارت باشد.

تکنولوژیهای حساس به کیفیت هوا

شرایط محیطی تاثیر عمده ای بر سلامت عموم دارد. برای هر سازمان سلامت جهانی، آلودگی هوای بیرون%4/1 از مرگ و میر کل را در بر می گیرد. استفاده از تکنولوژیهای حسی مشارکتی در تلفن موبایل، تحقیق درباره ی سلامت عموم می تواند نفوذ ابزارهای سیار برای جمع آوری سنجش های هوایی را به کار اندازد، که می توانند برای ارزیابی به اثر آلودگی به کار روند. پروژه هایی مانند اتمسفرهای شهر از تکنولوژیهایی پنهان در تلفن های موبایل برای کسب شرایط واقعی از میلیون ها کاربرد تلفن همراه استفاده می کند با جمع آوری این اطلاعات، سیلت سلامت عموم باید قادر باشد تا از مهارت پیشه وران برای کاهش خطر همراه با آلودگی هوای بیرون استفاده کند.

اطلاعات بخش مهمی از Mhealth به شمار می آید جمع آوری اطلاعات نیازمند ابزار جمع آوری (تلفن های همراه، کامپیوتر یا ابزار قابل حمل) و نرم افزاری که اطلاعات را در خود جای دهد را است. اطلاعات اساساً بر تجسم متن استاتیک (Static) تمرکز دارد اما می تواند به تصمیم تعاملی که از الگوریتم ها حمایت می کند دیگر اطلاعات تصویری بصری، و هم چنین ظرفیت های ارتباطی از طریق ادغام خصوصیات SMS و email گسترش یابد. ادغام استفاده از GIS و GPS با تکنولوژیهای موبایل، نقشه ی جغرافیایی را که قادر به ضمیمه کرده صوت و اطلاعات ارتباطی مربوط به یک مکان خاص یا گروهی از مکان هاست، اضافه کردکه این ظرفیت های ترکیب شده برای خدمات بهداشتی اورژانس و هم چنین نظارت بر بیماری، امکانات سلامت و نقشه برداری خدمات، و جمع آوری دیگر اطلاعات مرتبط با سلامت استفاده می گردند.