همکاران پروژه


دست اندر کاران

حامی

شهرداری قم

دستیار تهیه کننده

مهندس فاطمه عابدی نژاد

مدیر تولید

مهندس سید محمد رضا طبیب منصوری

برنامه نویس ارشد

کریم رحمن زاده طهرانی

برنامه نویسان

فراز فروغی

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

طراح بازی

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

دستیار طراح بازی

اویس مختاررضایی

کارگردان صدا

محمدرضا اسلامی فر

نویسندگان متن

عرفانه اعتماد- مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری- اویس مختاررضایی

هدایت فنی

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

کارگردان

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

 

طراح هنری

فاطمه پیروی- مهرناز حاصلی- محمدعلی شریف پور

طراح منوی بازی

اویس مختاررضایی

صداگذاری

کریم رحمن زاده طهرانی

صدا پیشه گان

پسر: ندا ضیقمی

دختر: فرزانه پورجم

پدر و پدربزرگ: محمد تقی نگهداری

مادر: شیما توکلیان

دکترحسابی: محمدرضا خسروی

ابوعلی سینا: محمدرضا اسلامی فر

هلپ بازی: آتریا خالدی

ادیت و ویرایش صدا

سید مجتبی محنا

صدابرداری

استودیو آبنوس

مدیریت تولید و کنترل کننده پروژه

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

کنترل کننده کیفیت

اویس مختاررضایی

مدلساز محیط و آبجکت ها

مهندس فاطمه عابدی نژاد

مدلساز کاراکترها

احسان ابن اسدیان- محمدعلی پورنواب- مازیار محمدی نژاد

تکسچر کاراکتر

احسان ابن اسدیان

تکسچر محیط

اویس مختاررضایی

موشن کپچر

استودیو شهید آوینی

انیمیت مقیم حافظه

احسان ابن اسدیان

ادیت انیمیت موشن کپچر

احسان ابن اسدیان

طراح نقشه

مهندس فاطمه عابدی نژاد- مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

طراح هلپ بازی

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

تحقیق و توسعه

اهدا اعتماد

کارگردان تولید

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

هماهنگ کننده تیم

مهندس فاطمه عابدی نژاد

هماهنگ کننده خارجی

مهندس فاطمه عابدی نژاد- اویس مختاررضایی

دستیار مدیر تولید

اویس مختاررضایی

کارشناس کارفرما

جناب آقای حسینی

ناظر پروژه

جناب آقای وفایی

سندسازی

مهندس سید محمدرضا طبیب منصوری

ویراستار سند

اویس مختاررضایی

مشاور روان شناسی

عرفانه اعتماد

نویسندگان داستان

هاله سینایی- جوکاری