گروه تولید

این سیستم در همکاری شرکت کهکشان الکترونیک و دانشگاه صنعتی شیراز تولید شده است .

مدیر بخش تولید فانتوم و ایده اولیه : دکتر کامران کاظمی 

مدیر تیم برنامه نویسان : مهندس حجت الله جعفری 

مدیریت امور محصول و بازرگانی طرح : مهندس سید محمد رضا طبیب منصوری 

مشاورین علمی طرح : 

جناب آقای دکتر علی رضا شکیبا فر 

جناب آقای دکتر غلامرضا لطفی 

جناب آقای دکتر فائقی 

جناب آقای دیزاوندی 

سرکار خانم زهرا فرشید فر 

همچنین جا دارد از تلاش های بسیاری از دیران گروه های رادیولوژی کشور منجمله جناب آريالای دکتر مصلح شیرازی 

جناب آقای دکتر هاشمی ، جناب آريالای دکتر عقابیان و همچنین از تمام تلاش های آقای مهندس مهدی پور و

آقای مهندس شاکری و همچنین شرکت فن آوری آزمایشگاهی و شرکت Siemens کمال تشکر را داشته باشیم