شهر رباتی نسخه 4

این شرکت در یک بازه ی هشت ماهه دو نسخه ی جدید بازی شامل نسخه ی 3 و 4 را تولید کرد.

این دو نسخه از بازی مبتنی بر فلش بوده ومتور بازی آن نیز در فلش طراحی و پیاده سازی شده است. نسخه ی 3 این بازی بیشتر بر اساس مفاهیم مورد تایید سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش برای کودکان پیش دبستانی – و نسخه ی پنجم آن بر پایه ی مفاهیم آموزشی روز دنیا  از جمله حفاظت از محیط زیست بازیافت انرژی های نو و ... میباشد.

شاید یکی از خطرناک ترین و دشوار ترین جبهه هایی که دشمن علیه ما  باز نموده جبهه جنگ نرم باشد این نبردیست که بسیار بی صدا تر از هر جنگ دیگری به سراغ قربانی آمده و در صورت عدم آمادگی ما در برابر این تهاجم بسیار هوشمندانه میتواند دشمن را خانگی کرده و به گونه ای مارا با خود بیگانه سازد و هیچ دشمن خارجی نمیتواند از سلاح – از خود بیگانه شدن خطر ناک باشد

شرکت کهکشان الکترونیک از 4 سال پیش شروع به تولید بازی های آموزشی برای کودکان کرده است و با تحقیقات انجام گرفته در مدیران شرکت متوجه گستره عظیم فرصت ها و خطرات موجود در این هنر و رسانه دیجیتال شد . بازی بیش از هر هنر دیگری میتواند به زمیر ناخوداگاه انسان دسترسی پیدا کرده و نااگاهانه بر روی آن تاثیرات عمیق و شدیدی بگذارد.

البته هنوز بسیار باید بر روی این مبحث به لحاظ وانشناسی و تربیتی تحقیق شود

لیکن چیزی که حرفی در آن نیست وجود خطرات بیشمار و جدی در این راه پر فراز و نشیب است.