شهر رباتی نسخه 2

مقدمه  و تاریخچه بازی شهر رباتی نسخه 2

شرکت آن زمان هنوز تجربه تولید بازی را نداشت و کلا در کشور هم بسیار محدود بر روی بازی ها کار میکردند شاید کمتر از سه یا چهار شرکت  و کل مجموعه شرکت در حال کار بر روی پروژه های بزرگ نرم افزاری بود لیکن با ایده مدیر عامل شرکت        ( آقای طبیب منصوری ) با توجه به دید بلند ایشان مبنی بر آینده روشن بازی های رایانه ای و بازی های جدی  تیم کوچکی شامل یکی از بهترین و کار کشته ترین معلم های اول ابتدایی که از سمت اداره کل آموزش و پرورش استان فارس معرفی شده بود و یکی از بهترین طراحان و گرافیست های شیراز و نیز یک برنامه نویس فلش به مدیریت آقای منصوری پروژه شروع شد و طی 5 ماه کلیت کار بسته شد . سپس بازی مورد بازنگری اداره کل بهزیستی استان فارس و کانون توسعه مهد کودک های فارس و کارشناسان شان قرار گرفت و سپس پس از چند بار ویرایش کار تایید نهایی آن از سمت اداره بهزیستی استان فارس صادر شد .

و عرضه آن ابتدا در مهد کودک های شیراز و سپس کل استان فارس و سپس در 22 استان شرکت شروع شد .

 این بازی در چهار بخش هوش – ریاضی – فارسی – علوم طبقه بندی شده بود و در هر بخش تعدادی بازی وجود داشت